Seviye B İkinci Kitap

 30,00

Kategoriler:

Product Description

Setimizin dördüncü, ikinci seviyenin ikincisi olan bu kitap, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca yabancı dil öğretiminin B2 düzeyine denk gelir. Öğrenci kitapta, ulaşım araçları, alışveriş, bazı sosyal alışkanlıklar, özellikle yemekler ve içecekler gibi konuları işler. Ayrıca tarihte meşhur bazı Arap alimlerin hayat hikayelerini inceler.  Öğrenci bu kitapta insanın niteliği, çevre sorunları ve İslam kültürü ile ilgili bazı ahlaki değerleri öğrenir. Gramer yapıları ve kuralları yönünden ise öğrenci bu kitapta, daha önce görmediği emir ve nehiy gibi bazı dil tekniklerini, ayrıca fiilin meçhule bina edilmesi, mefuller, bazı mansublar ve tevâbi gibi konuları işler. Yine tenvin, vasl ve kat’ hemzesi, med harfleri gibi imla ve kurallarına ilişkin önemli dersler alır.X