Prof. Dr. İmad Eddin Alraşid

ولد الأستاذ الدكتور عماد الدين الرشيد في القنيطرة – سورية عام 1965
حصل الدكتور على شهادة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية – الحديث النبوي، عام 1998، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان. وعلى شهادة دكتوراه أخرى في الفقه وأصوله، عام 1999، جامعة دمشق، سورية.
عيّن في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1991 وفصل منها في الثورة غيابيًا عام 2012، شغل منصب رئيس قسم علوم القرآن والسنة 2004-2007، ونائب عميد كلية الشريعة للشؤون العلمية 2007-2008.
يرأس الدكتور أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية في استنبول وهو مدير عام مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث.
له العديد من المؤلفات والدراسات المحكمة

Doç. Dr. Ahmed es-Sadi

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimleri Akademisi Şeriat Fakültesi dekanıdır.
1973 Şam doğumlu olup 1997 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılında eğitim alanında bir diploma almış, 2003 yılında Ezher-i Şerif Üniversitesi Arap Dili Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Fıkhı ve Usûlü alanında doktora derecesi almıştır. Şam ve Halep üniversitelerinde öğretim görevli olarak çalışmış, ayrıca çeşitli Türk üniversitelerinde görev almıştır. Doçent unvanı aldıktan sonra 2017 yılında İstanbul’da bulunan Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi Şeriat Fakültesi dekanı olarak atanmıştır. Arapça eğitimi alanında çeşitli kitapları bulunan Doç. Dr. Ahmed es-Sadi’nin, yabancılar için Arapça öğretimine yönelik internet üzerinde çok sayıda ders kayıtları mevcuttur.

Yusuf Öztork

1980 Adıyaman doğumludur. Suriye’de Arap dili ve İslami ilimler eğitimi almış, 2006 yılında rehabilitasyon enstitüsünden mezun olmuş, ardından Ebunnur Üniversitesi İslami Davet Fakültesi’nde eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında merkezi İstanbul’da bulunan Darul Kuran Vakfı’nın kuruluşunda yer almış, 2015 yılına kadar orada müderris olarak çalışmıştır. Daha sonra İstanbul’da bulunan Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi’nin kuruluşuna iştirak etmiş ve mütevelli heyetine başkanlık yapmıştır. Keza el-İstişrâf Çalışma ve Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşunda yer almış, merkezde uygulanan pek çok projede direktör ve araştırmacı olarak görev almıştır.

Dr. Aref Cuma

ولد الدكتور عارف أسعد جمعة في دمشق – سورية عام 1976
حصل الدكتور على شهادة الدكتوراه في التربية – معايير جودة المناهج، عام ٢٠١٢، من جامعة دمشق. وعلى شهادة دكتوراه أخرى في الشريعة الإسلامية، عام ٢٠١٧، جامعة أم درمان، السودان.
عمل مديرًا لدورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز تعليم الللغة العربية للناطقين بغيرها التابع لأكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية، حاضر الدكتور في جامعة دمشق بكليتي الدعوة والتربية، كما عمل معداً للمناهج في دائرة المناهج – وزارة التربية السورية عام ٢٠٠٨

Doç. Dr. Ahmed es-Sadi

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimleri Akademisi Şeriat Fakültesi dekanıdır.
1973 Şam doğumlu olup 1997 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılında eğitim alanında bir diploma almış, 2003 yılında Ezher-i Şerif Üniversitesi Arap Dili Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Fıkhı ve Usûlü alanında doktora derecesi almıştır. Şam ve Halep üniversitelerinde öğretim görevli olarak çalışmış, ayrıca çeşitli Türk üniversitelerinde görev almıştır. Doçent unvanı aldıktan sonra 2017 yılında İstanbul’da bulunan Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi Şeriat Fakültesi dekanı olarak atanmıştır. Arapça eğitimi alanında çeşitli kitapları bulunan Doç. Dr. Ahmed es-Sadi’nin, yabancılar için Arapça öğretimine yönelik internet üzerinde çok sayıda ders kayıtları mevcuttur.

Menaf Muhammed Salih Baac

Suriyeli bir edebiyatçı, şair ve medya mensubudur. Suriye’nin Deyrizor şehrinde doğmuştur. 2003 yılında Şam Üniversitesi Arap dili bölümünden mezun olmuştur. Bedreddin el-Husni Akademisi’nde İslami ilimler alanında dersler vermiştir. Şam Üniversitesi’nden eğitimde yeterlilik diploması almış, Şam’da Arapça öğretmeni olarak çalışmıştır. İstanbul’da (Tarihten Parlak Tavırlar – Cilt I), (Tarihten Parlak Tavırlar – Cilt II) ve (Hayalleri Nasıl Gerçeğe Dönüştü?) adlı eserlerini yayımlamıştır. Ayrıca (Âkifetun ani’z-Zevâc) öykü seti bulunmaktadır ve ilköğretim ile lise seviyeleri için (en-Nahv el-Vâdıh) adlı kitapları tahkik etmiştir. Ayrıca bir şiir divanı, iki romanı, bir öykü seti ve baskı aşamasında başka çalışmaları bulunmaktadır.

Öğr. Gör. Murad Bilal

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. 1980 Şam kırsalı doğumlu olup 2003 yılında Şam’da Davet ve Usulu’l Din Fakültesi’nden Şeriat diploması almıştır. 2007 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümünden mezun olmuş, 2008 yılında Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden eğitimde yeterlilik diploması almıştır. Şam’daki pek çok eğitim kurumunda yabancılar için Arapça öğretmeni olarak çalışmıştır. Daha sonra yabancılar için Arapça öğretmenliği kariyerine Türkiye’de çeşitli eğitim kurumlarında devam etmiştir.

Öğr. Gör. Muhammed Cemal el-Hoşan

Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda İstanbul Fatih’te bulunan Akdem İstanbul’da eğitmen ve koordinatördür. 1980 Şam doğumlu olup 2007 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yabancılar için Arapça öğretimi konusunda yüksek lisans derecesi almıştır. Şam’daki pek çok eğitim kurumunda yabancılar için Arapça öğretmeni olarak çalışmıştır. Daha sonra yabancılar için Arapça öğretmenliği kariyerine Türkiye’de çeşitli eğitim kurumlarında devam etmiştir.

Dr. Ahmed Savan

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekan yardımcısıdır. 1965 Şam doğumludur. Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Arap dili bölümü mezunudur. Daha sonra Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden eğitimde yeterlilik diploması almıştır. Ardından Lübnan Üniversitesi Edebiyat ve Arap Dili Fakültesi’nde Arap dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 2010 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Arap dili bölümünde edebiyat çalışmaları alanında doktorasını tamamlamıştır. Arap Açık Üniversitesi Riyad şubesinde dersler vermiştir. Şu anda Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. İstanbul’da bulunan Başakşehir Akademisi’nde ise doçent unvanıı almak üzeredir. 2017 yılında ise Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekan yardımcılığına atanmıştır. Yabancılar için Arapça öğretim setlerinden bazılarının yazımına iştirak etmiştir. Aynı zamanda bir öykü yazarıdır ve çocuk edebiyatı alanında araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Muhammed Er-Rahavi

Başakşehir Arap Dili ve İslami İlimler Akademisi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanıdır. 1982 Deyrizor doğumludur. Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Arap dili ve edebiyatı bölümü mezunudur. Daha sonra Şam Üniversitesi dil bölümünden lisansüstü çalışmalar diploması almış, yine Şam Üniversitesi dil araştırmaları – nahiv ve sarf alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2010 yılında Şam Üniversitesi’nde dil araştırmaları nahiv ve meani bölümde en yüksek not ortalamasıyla doktora unvanı almıştır. Halep Üniversitesi ve Deyrizor’da bulunan el-Furat Üniversitesi’nde dersler vermiştir. el-İstişraf Merkezi tarafından yayınlanan el-Beyan Seti, Türk Milli Eğitim Bakanlığı için mesleki Arapça müfredatı ve Arapça iletişim dili gibi yabancılara yönelik çok sayıda müfredatın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Arapça ve Türkçe dergilerde yayımlanmış çok sayıda hakemli araştırması bulunmaktadır.

Dr. Ahmad Haci Safar

دكتور في اللسانيات واللغة العربية
تخرج في جامعة لوميير ليون 2 في فرنسا وحصل منها على شهادة الدكتوراه في علوم اللسان عام 2005.
يعمل حاليًّا منسّقًا لبرنامج البكالوريوس في قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم-جامعة قطر ويدرس فيه مقررات اللسانيات واللغة العربية. كما درّس في جامعة دمشق وجامعة لوميير ليون 2 في مرحلتي الإجازة والماجستير عددا من المقررات الخاصة باللسانيات والترجمة.
تولى عددًا من المناصب منها رئيس قسم اللغة الإسبانية بجامعة دمشق والمدير العام لمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشق.
مدير تحرير مجلة (أنساق) المحكّمة، وعضو اتحاد المترجمين العرب وعدد من الجمعيات والهيئات العلمية
نشر عددا من البحوث وترجم عددا من الكتب من الفرنسية إلى العربية وشارك في كثير من المؤتمرات التي تعنى باللسانيات وتعليم اللغات.
أشرف على عدد من رسائل الماجستير وناقش عددا من رسائل الماجستير والدكتوراه في سوريا ولبنان وفرنسا.

Prof. Dr. İmad Eddin Alraşid

ولد الأستاذ الدكتور عماد الدين الرشيد في القنيطرة – سورية عام 1965
حصل الدكتور على شهادة الدكتوراه في الثقافة الإسلامية – الحديث النبوي، عام 1998، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان. وعلى شهادة دكتوراه أخرى في الفقه وأصوله، عام 1999، جامعة دمشق، سورية.
عيّن في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1991 وفصل منها في الثورة غيابيًا عام 2012، شغل منصب رئيس قسم علوم القرآن والسنة 2004-2007، ونائب عميد كلية الشريعة للشؤون العلمية 2007-2008.
يرأس الدكتور أكاديمية باشاك شهير للعلوم العربية والإسلامية في استنبول وهو مدير عام مركز الاستشراف للدراسات والأبحاث.
له العديد من المؤلفات والدراسات المحكمة

Dr. Hasan eş-Şelebi

Dr. Hasan b. Mustafa Ebu’n-Nasr eş-Şelebi 1972 Şam doğumludur. 1994 yılında Medine-i Münevvere’de bulunan İslami Üniversite Hadis Fakültesi İslam Şeriatı bölümünde yüksek dereceyle mezun olmuştur. Ardından Sudan’da bulunan Ümmü Derman Üniversitesi’nde birinci onur derecesi ve yüksek not ortalamasıyla Sünnet-i Nebeviyye ilimleri dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2004 yılında yine aynı üniversitede birinci onur derecesi ve yüksek not ortalamasıyla Eğitim ve İslami Çalışmalar dalında doktora unvanı almıştır. Ayrıca Medine-i Münevvere İslami Üniversitesi’nden eğitimde yeterlilik diploması, 1995 yılında Uluslarası el-Me’mun Merkezi’nden işletme bilimleri diploması ve 2006 yılında Amerikan Sürekli Eğitim Akademisi’nden uluslararası insani gelişim mentörlük belgesi almıştır. Şu anda Şeriat Fakültesi, davet usulü bölümü, eğitim ve İslami çalışmalar bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Gençlerin evlenmesine ve aile rehabilitasyonuna yardımcı bir hayır projesinde direktör olarak, daha sonra Cidde şehrindeki el-Mevedde Ailevi Rehabilitasyon Merkezi müdürü olarak çalışmıştır. 2005 yılında Şam ve Şam kırsalında faaliyet gösteren Gelişim ve Kalkınma Derneği’ni kurmuş ve 2011 yılına kadar icra direktörü ve yönetici olarak çalışmıştır. Yine el-İstişrâf Çalışma ve Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşunda yer almış, merkez bünyesinde İslami eğitim müfredatının hazırlanması projesine başkanlık yapmıştır.

Prof. Dr. Ali Ebu Zeyd

Edebiyat ve edebiyat eleştirisi profesörüdür.
1955 Şam doğumludur. Şam Üniversitesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında edebiyat alanında doktora unvanı almıştır. Pek çok Arap üniversitesinde dersler vermiştir. Şam Üniversitesi’nde çok sayıda akademik görev üstlenmiştir: Rektör yardımcısı, rektör, Yüksek öğretim bakan yardımcısı, Arap dili bölüm başkanı, Arap Ansiklopedisi Arapça bölüm başkanı. Katar’da bulunan Doha Tarihsel Arap Dili Sözlüğü baş dil uzmanı. Pek çok akademik heyette üye olarak yer almıştır: Suriye Arap Dili Topluluğu, Cezayir Dil Hazinesi Projesi Kurucu Komisyon üyesi ve bu proje için Arap Birliği Suriye temsilcisi, Kuveyt Abdulaziz Suud el-Babtin Vakfı’nda 19. ve 20. yüzyıl şairleri sözlüğü danışma heyeti üyesi. Uluslararası ödül heyetleri, hakemli dergiler, Türk ve Arap üniversitelerinde Arapça ve edebiyat konulu çok sayıda akademik projede hakem. Arap dünyası ve uluslararası düzeyde 50’den fazla bilimsel konferansa katılmıştır. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmış, tez tartışmalarına katılmıştır. 30’den fazla kitap ve araştırma yayımlamıştır.X